วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กลยุทธที่ชัดเจนและแตกต่าง สีสันของวงการแปรรูปโลหะแผ่นไทย

        
     

ศูนย์วิจัยและพัฒนางานแปรรูปโลหะแผ่น โดย วงศ์ธนาวุฒิ

ทุกวันนี้งานผลิตและแปรรูปโลหะแผ่นต่างแข่งขันราคากันอย่างดุเดือด อาจเป็นเพราะ 1.) ข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่เคยใช้อยู่ในปัจจุบัน และ 2.) ศักยภาพการใช้งานเครื่องของ Operator ที่ยังขาดประสบการณ์ความชำนาญเชิงลึกแบบเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตงานแปรรูปโลหะแผ่นนั้นสามารถสร้างโอกาสในการสร้างตลาดใหม่ให้กับผู้ผลิตได้อย่างมากมาย ในขณะเดียวกัน การมี Operator ที่เชี่ยวชาญในกระบวนการทำงานที่มองเห็นภาพรวมของการผลิตได้ดีและรู้จักใช้เครื่องจักรอย่างถูกวิธีนั้นก็เป็นอีกกลยุทธ์สำคัญในการ

ลดต้นทุนการผลิตให้สามารถทำกำไรเหนือตลาดได้อย่างน่าพอใจ แต่ทั้งเทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆ นั้นไม่ได้หามาได้ง่าย เราแต่ละคนต่างก้มหน้าผลิตและจำหน่ายกันเป็นกลุ่มชนอิสระ ด้วยเหตุที่การพัฒนาวงการแปรรูปโลหะแผ่นแห่งประเทศไทยนี้ยังมีช่องว่างที่รอให้เติมเต็มอยู่ วงศ์ธนาวุฒิจึงผลักดันแนวคิดจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนางานแปรรูปโลหะแผ่นแห่งประเทศไทยขึ้นมาเพื่อสมานรอยต่อและเดินหน้าที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่จำเจให้กับทุกท่านต่อไป  

ศูนย์วิจัยและพัฒนางานแปรรูปโลหะแผ่นโดยวงศ์ธนาวุฒิให้บริการ 4 ส่วนสำคัญได้แก่
1.) จัดแสดงและสาธิตการทำงานเครื่องจักรที่ฉีกข้อจำกัดทางเทคโนโลยีให้ผู้ใช้งานได้ทดลองจริง โดยมุ่งเน้นที่งานวิจัยการสร้างตลาดใหม่ให้กับผู้ที่สนใจ Blue Ocean และหรือ สนใจที่จะลดต้นทุนให้กับการผลิตในตลาดเดิม อาทิเช่นเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ Fiber Laser, เครื่องพับ Hybrid ประหยัดพลังงาน EVO-II, เครื่อง Folding Machine ตัวช่วยสำคัญสำหรับงานพับ, เครื่อง Cut-To-Length และ Slitแผ่น คุณภาพดีที่ประหยัดงบประมาณลงทุนในพื้นที่เพียง 5 เมตร, เครื่องพับแบบระบบไฟฟ้าหน้าแคบแบบ High Speed ที่ออกแบบมาสำหรับงานชิ้นส่วนขนาดเล็กโดยเฉพาะ, เครื่องขัดประหยัดพลังงานที่เก็ บครีบจากงานตัดต่างๆ ได้ทั้ง บน-ล่าง-และด้านข้าง พร้อมๆ กัน, และอื่นๆ อีกมากที่เป็น Smart Solutions เพื่อขจัดข้อจำกัดทางเทคโนโลยีออกไปในต้นทุนที่ผู้ประกอบการท่านใดก็เป็นเจ้าของได้ (ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใwww.fabnform.com)

2.) สร้างแบบจำลองไลน์การผลิตงานแปรรูปโลหะแผ่นครบวงจรแบบ Turn-Key Solution โดยจัดเตรียมเครื่องจักรที่ผ่านการใช้งานแล้วแบรนด์ดังจากญี่ปุ่น เป็นไลน์ผลิตจริงให้พร้อมทดสอบการทำงานตาม Drawing งานที่ให้มา วัดค่าความคลาดเคลื่อนของการผลิต ให้เห็นจริง พร้อมทูลพันช์ ใบมีดพับ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเครื่องตัดเลเซอร์ และเครื่องตัดโลหะแผ่น อย่างครบครัน เพื่อให้ผู้ต้องการลงทุนในโครงการใหม่ได้เห็นภาพรวมของการผลิตทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ คำนวณต้นทุน ระยะเวลาการผลิต และวิเคราะห์คอขวดข้อจำกัดต่างๆ จากนั้นจึงร่วมกันแก้ไขกับทีมงานวิศวกรของเราก่อนที่จะชำระเงินลงทุนจริง ศูนย์วิจัยฯ ของเรามีอะไหล่เครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องพันช์ เครื่องพับ เครื่องตัด และอื่นๆ ให้พร้อมบริการทันทีที่เครื่องของคุณมีปัญหาและมีเครื่องในสต๊อกให้ทดสอบการทำงานมากกว่า 30 เครื่อง บุคลากรผู้ติดตั้งเป็นทีมงานคนไทยที่เราสร้างสมพื้นฐานความรู้ขึ้นมาเองทั้งหมดกว่15 ปี ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจ ได้เห็นภาพลงทุนที่เหนือกว่าอย่างครบวงจรก่อนตัดสินใจ (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ We walk Together ใน www.pcb-bangkok.com)

3.) หน่วยบริการติดอาวุธให้กับ Operator ของผู้ใช้งานเครื่องจักรด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องที่เน้นในหัวข้อพื้นฐานจนถึง เทคนิคชั้นสูง อาทิเช่น หลักสูตรการใช้งานเครื่อง การซ่อมบำรุง การใช้งานซอฟต์แวร์อย่างชาญฉลาด เทคนิคลัดในการผลิตงาน โดยผู้เชียวชาญด้านการใช้งานเครื่องจักร เทคนิคการใช้ซอฟต์แวร์ และเทคนิคการผลิตที่จะช่วยลดการลองผิดลองถูกและปลูกฝังหัวใจของการทำงานอย่างถูกวิธีให้กับบุคลากรของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

4.) จัดเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิตงานแปรรูปโลหะแผ่นทั้งในและระหว่างประเทศ เพราะเรามีศักยภาพในการหางานจากในและต่างประเทศเข้ามาให้กับผู้ประกอบการในเครือข่ายได้ร่วมกันผลิต ด้วยการออกบู๊ทจัดแสดงงาน เครือข่ายผู้ประกอบการแปรรูปโลหะแผ่นแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นงาน Intermach, Intermold, Metalex, และงานแสดงเครื่องจักรที่ต่างประเทศ เช่น ที่พม่า ศูนย์วิจัยทุ่มงบประมาณทำการตลาดให้กับเครือข่ายเพื่อเสริมในส่วนที่ผู้ประกอบการไม่มีความชำนาญให้แข็งแรงขึ้น ติดต่อเราวันนี้เพื่อออกแบบจัดทำทำโบรชัวร์และสื่อการขายฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ทุกวันนี้ศูนย์วิจัยฯ มุ่งประเด็นพัฒนาที่การเติบโตทางศักยภาพหรือ productivity ratio ของลูกค้าลูกค้าเป็นหลัก เราเข้ามามีส่วนร่วมในเชิงการสร้างยุทธศาสตร์การแข่งขันกับลูกค้ามาขึ้นทั้งในด้านการปรับกระบวนการผลิต การปรับแต่งเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับคนและงาน การเสริมความรู้และความชำนาญให้กับ operator ทำให้เครือข่ายลูกค้าของเราแข่งขันอย่างชาญฉลาดมากกว่าการมุ่งเพิ่มปริมาณเครื่องจักรในไลน์การผลิตเพียงอย่างเดียว พวกเขาก้าวสู่เวทีแข่งขันที่ใหญ่ขึ้นได้ง่ายกว่า ทำให้ยอดขายของลูกค้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิจัยฯ ของเราเป็นเสมือนเพื่อนช่วยคิด กว่า 60% ของยอดขายมาจากฐานลูกค้าเดิมที่ลงทุนต่อเนื่องกับเราอย่างสม่ำเสมอ การร่วมมือและกระจายงานผลิตกันระหว่าลูกค้าในเครือทำให้ทุกคนร่วมกันเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้า วันนี้เมล็ดผลของงานวิจัยที่ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และทุกฝ่ายได้ปลูกไว้กำลังงอกเงยและเบ่งบานที่โรงงานเครือข่ายลูกค้าของเรา


#laser_cutting_machine #laser_cutting #laser_cutting_service #cutting_laser #ermaksan #prototype #fiber_laser #เครื่องตัดเลเซอร์ #เลเซอร์ #เครื่อง_เลเซอร์ #เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ #ไฟเบอร์เลเซอร์ #เครื่อง_ตัด_ไฟเบอร์ #wongtanawoot #วงศ์ธนาวุฒิ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ Fiber Laser ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบวนการแปรรูปโลหะแผ่น โดย วงศ์ธนาวุฒิ ที่ โทร. +66.2.899.6374 / +66.86.308.0698
85 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
Bangbon Machinery Center by Wongtanawoot
Email : 
WebSite :
FaceBook :
YouTube :

Blogger WONGTANAWOOT

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น