วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

The Cut that’s Balanced - Fibermak Fiber Laser

     
   
   
   Fibermak Fiber Laser provides you with all the highest level of technology available necessary in your cutting process. Not too much and not too less. It’s the balance of your ideal cutting technology and investment.

Fast, Accurate, Smooth
>Achieve 140 m/min at simultaneous velocity axis movement
>Positioning Accuracy and Repetition Accuracy reach +/-0.03 and +/-0.015
> Excellent Beam Parameter Product (BPP), Constant BPP Over Entire Power Range and Small Focus over Large Working Distance
> Heavy-duty constructed FIBERMAK frame, equipped with worldwide well known, long-lasting, high-quality components is designed to work accurately and continuously even
in hard conditions.

Short Program Cycle time in 1millisec
> The real-time Ethernet technology from Beckhoff creates an outstanding performance, flexible topology with simple configuration.

Dual Screens Controls
>17” Touch Screen and 17” real-time cutting process monitoring screen

Great Cost Per Part saving
>Ultra low energy consumption with IPG Fiber Laser Source and Ermaksan power saving system.
> Save 50% per each part cost by efficient 24 hours production a day.

Almost Zero Maintenance Cost
>No Laser Gas, No Beam Path, No Turbo consumption, No laser gas tube, No Bellow, etc. means less cost and minimized non-productive time.

Wider Range of Applications
> Extended cutting possibilities of reflecting materials such as aluminum, copper, brass etc. by enabling precise cuts and smooth surface quality.

Meet your demand and Budget
>Fiber power is available from 2000W to 4000W
>Worksheet dimension can be customized to 6000mm long without losing cutting quality at the farthest corner.

Full Facility Support by Wongtanawoot
>Extra machine available for cutting test to extend user’s experience at our facility.
>Supporting R&D of all requests while your machine is operating.  There is no need to stop your machine for trials and errors projects.  Let’s utilize our facility.
>Additional warranty is available upon your requests at minimal cost of maintenance and supervision.

Best Choice of Investment
>Balancing your ideal cutting technology with attractive Lifetime investment.
>Providing higher performance at comparatively lower Total Cost of Ownership

FIBERMAK – Fiber Laser, Brought to you by Wongtanawoot
Follow Fibermak experience from BLOG SPOT ERMAKSAN by Wongtanawoot
www.wtwmachinery.com  /  www.ermaksan.com.tr


#laser_cutting_machine #laser_cutting #laser_cutting_service #cutting_laser #ermaksan #prototype #fiber_laser #เครื่องตัดเลเซอร์ #เลเซอร์ #เครื่อง_เลเซอร์ #เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ #ไฟเบอร์เลเซอร์ #เครื่อง_ตัด_ไฟเบอร์ #wongtanawoot #วงศ์ธนาวุฒิ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ Fiber Laser ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบวนการแปรรูปโลหะแผ่น โดย วงศ์ธนาวุฒิ ที่ โทร. +66.2.899.6374 / +66.86.308.0698
85 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
Bangbon Machinery Center by Wongtanawoot
Email : 
WebSite :
FaceBook :
YouTube :

Blogger WONGTANAWOOT 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น